P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
02.10.2022 - 02:46 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

Informace dle 106/1999 Sb.
Struktura úřadu
Úřední deska
Vyhlášky
Rozpočet
Formuláře
Zápisy ze zastupitelstva
Kontakt
Napište nám

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č.7/2006

Vložil: Paušová H., Zobrazeno: 9806x
Obecně závazná vyhláška
Středočeského kraje č. 7/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Střední Polabí
Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Středočeského kraje.

Článek 1

Účel vyhlášky
(1)    Touto obecně závaznou vyhláškou kraje (dále jen „vyhláška“) se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Střední Polabí (dále jen „ÚP VÚC SP“), schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. prosince 2006, usnesením č. 56-15/2006/ZK.
(2)    Závaznou část ÚP VÚC SP obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

Článek 2

Rozsah a doba platnosti
(1)   Vyhláška platí pro celé území okresu Kutná Hora a části území Kolín a Nymburk. Seznam obcí a katastrálních území, pro něž ÚP VÚC SP platí, je uveden v příloze č. 2.
(2)   Vyhláška platí do doby nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Článek 3

Přílohy vyhlášky
Nedílnou součástí této vyhlášky jsou příloha č. 1 „Závazná část ÚP VÚC SP“ a příloha č. 2 „Seznam obcí a katastrálních území řešeného území“.

Článek 4

Uložení dokumentace
Dokumentace ÚP VÚC SP je uložena na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, na Odboru regionálního rozvoje.

Článek 5

Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 12. 2006.
 
V Praze dne 18. prosince 2006
......................................................... Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
......................................................... Mgr. Josef Vacek, statutární náměstek